Miksi tekisin testamentin? 

Meidän kaikkien ei ole välttämätöntä laatia testamenttia, sillä perintökaaren lakipykälät eli perimysjärjestys määräävät, miten perintö jaetaan ja omaisuus tulee kyllä varmasti jaettua ilman testamenttiakin. Testamentti on tarpeen esimerkiksi silloin, kun haluat jättää omaisuutta muualle kuin lakimääräisille perillisillesi.  

Jos pohdit testamentin tekemisen tarpeellisuutta, mieti ainakin seuraavia asioita:

1. Onko sinulla lapsia? 

Jos vastaus on ei, oletko miettinyt, ketkä sitten perivät omaisuutesi? Tunnetko perintökaaren lakimääräisen perimysjärjestyksen? Onko sinulla kenties sisaruksia tai ovatko vanhempasi vielä elävien kirjoissa? Jos testamenttia ei ole, menee perintö kuten laissa määrätään, ilman poikkeamisen mahdollisuutta. 

2. Onko jokin asia sinulle erityisen tärkeä elämässäsi - Itämeren suojelu, sotaveteraanit, kirkon ulkomaanapu? 

Testamenttaamalla perintösi esimerkiksi yleishyödylliselle yhdistykselle voit olla varma siitä, ettei maallinen jäämistösi ainakaan mene lyhentymättömänä Suomen valtiolle - näin nimittäin käy silloin, kun lakimääräisiä perillisiä eikä testamenttia ole. 

3. Oletko avoliitossa? 

Avoliiton purkautumistilanteita varten on säädetty laki, mutta se ei koske automaattisesti kaikkia avopareja, vaan tiettyjen edellytysten tulee täyttyä, jotta laki soveltuisi. Avopuolisot eivät peri toinen toisiaan, olipa avoliitto ollut kuinka pitkä hyvänsä. Tilanne on erityisen kriittinen, jos asutte vain sinun omistamassasi asunnossa. Tekemällä testamentin avopuolisosi hyväksi varmistat hänen etunsa, kun sinusta aika jättää. 

4. Onko sukusi riitainen tai onko teillä vanhoja selvittämättömiä asioita?

Yksi yleinen syy välirikkoihin on perittävän kuoleman jälkeen tapahtuvassa perinnönjaossa esiin tulevat epäreilun menettelyn kokemukset ja tunteet, jotka eivät ole välttämättä järjellä selitettävissä. Jollakin kuolinpesän jäsenelllä voi esimerkiksi olla käsitys, että perittävä on suosinut yhtä rintaperillistä toisten kustannuksella. Joskus näin onkin. Voit ehkäistä turhia riitoja tekemällä testamentin, jossa voit erikseen selventää, miksi olet päätynyt testamenttisi sisällön mukaiseen ratkaisuun.  

5. Oletko eronnut?

Jos lapsesi ovat vielä alaikäisiä, oletko miettinyt mitä sinun varallisuudellesi tapahtuu kun kuolet? Yleensä lasten toinen huoltaja on heidän toinen vanhempansa, joka vastaa käytännössä lasten perinnöksi saamista varoista. Jos pidät ex-puolisoasi tolkun ihmisenä ja olet varma että hän myös sellaisena pysyy - yhteisten lastenne etua silmällä pitäen - asia on hoidossa. Jollet, voit poistaa huolesi testamentilla.  

6. Oletko yrittäjä?

Yrittäjällä on tunnetusti paljon tärkeitä asioita hoidettavanaan, ja testamentin laatiminen listalla on ehkä yksi tärkeimmistä. Mieti, mitä yrityksellesi tapahtuu, jos testamenttia ei ole. Mitä haluaisit sille tapahtuvan? 

7. Oletko nuori, terve ja onnellinen? 

Hyvä! Nauti elämästä. Testamentin laatimista ei kuitenkaan kannata lykätä siihen, kun et enää ole täysissä ruumiin ja sielun voimissa. Usein ihmiset eivät halua miettiä omaa poismenoaan ja testamenttiasiat tulevat mieleen vasta, kun ikää on runsaasti ja oma lähtö on vääjäämättä edessä. Myöhemmin voi herätä epäilys siitä, olitko testamentin tekijänä enää oikeustoimikelpoinen? Testamentin moitetta koskeva kanne voi olla tosiasia, jos testamentin tekemisen hetkellä ikäsi oli 97 vuotta ja kaikki mahdolliset muistisairaudet löytyivät lääkärinlausunnostasi. 

Testamentti on tehtävä ajoissa eli perittävän elinaikana, koska sillä, mitä joku kuolemasi jälkeen sinun mahdollisesti kertoo jäämistösi osalta halunneen, ei valitettavasti ole merkitystä jos testamenttia ei löydy.