Asianajotoimistomme on paikka, jonne haluamme että sinun on helppo tulla. Voit kääntyä puoleemme kaikissa oikeudellisissa ongelmissasi ja luottaa siihen, että autamme sinua selvittämään mikä olisi paras ratkaisu sen hoitamiseksi. 

Hoidamme kaikki toimeksiantomme ammattimaisesti, asiantuntevasti ja sinun etusi mukaisesti. Tästä emme tingi.

Vahvuutemme on monipuolinen kokemus asianajoalalta ja oikeuslaitoksen eri toimijoista. Laaja-alainen juridinen osaamisemme takaa oikeusturvasi toteutumisen. Toimialueenamme on koko Suomi.


asianajaja_meri_vuorio.jpg

asianajaja, varatuomari

Meri Vuorio

Koulutus

Valmistuin Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2008. Suomen Asianajajaliiton jäseneksi minut hyväksyttiin vuonna 2011. Tuomioistuinharjoitteluni suoritin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa vuonna 2015, jolloin minulle myönnettiin varatuomarin arvo.

Osaaminen

Olen hoitanut tuomioistuinasioita avustajana vuodesta 2008 eli yli kymmenen vuoden ajan. Asianajourani aikana olen hoitanut monipuolisesti erilaisia toimeksiantoja niiden kaikissa vaiheissaan tuomioistuimissa ja niiden ulkopuolella. Lisäksi olen tuomioistuinharjoitteluni aikana toiminut oikeuden puheenjohtajana ja saanut näin hyvää kokemusta siitä, miten asiat tuomioistuimessa ratkaistaan. 

Eniten asianajokokemusta minulla on lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatusapuun liittyvien vaikeidenkin riitojen hoitamisesta. Vuosien kokemus perheoikeudesta on kehittänyt arvokasta tietotaitoa ja näkemystä niistä erityisistä kysymyksistä, joita lapsiasioissa on otettava huomioon. Olen hoitanut paljon myös yhteiselämän päättämiseen (kuten avioerot, ositukset ja avoerot) sekä perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja. 

Riita-asiat esimerkiksi työoikeuden, sopimusoikeuden ja vahingonkorvausoikeuden alalta ovat niin ikään olleet asianajotyössäni keskeisessä osassa. Perintälakimiehenä toimiessani hoidin paljon maksukyvyttömyysmenettelyjä ja velkomusasioita. Sovintoratkaisuun pyrin aina, jos se suinkin on mahdollista ja asiakkaani edun mukaista. 

Vahvuuteni on pitkä ja monipuolinen kokemus asianajotehtävistä ja työskentelystä monien alalla pitkään toimineiden asianajajien kanssa.
 

Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy
asianajaja, varatuomari
10/2016 -

Asianajotoimisto Pontus Lindberg & Co Oy
asianajaja, varatuomari
03/3016 - 09/2016

Varsinais-Suomen käräjäoikeus
käräjänotaari
11/2014 - 10/2015

Asianajotoimisto Salo & Kivikoski Oy
asianajaja
11/2011 - 10/2014

Asianajotoimisto Hilkka Huiskala Oy
lakimies
04/2010 - 03/2011

Resolvium Group Oy
perintälakimies
09/2008 - 03/2010

Lakitoimisto PPG Oy
perintälakimies
04/2008 - 03/2010

asianajaja_leena_toivonen.jpg

asianajaja, varatuomari

Leena Toivonen

Koulutus

Valmistuin Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2011. Suoritin tuomioistuinharjoitteluni Hyvinkään käräjäoikeudessa ja minulle myönnettiin varatuomarin arvo vuonna 2014. Minut on hyväksytty Suomen Asianajajaliiton jäseneksi 2017.
 

Osaaminen

Olen ajanut asioita tuomioistuimissa sekä syyttäjänä että julkisena oikeusavustajana. Tämän lisäksi olen toiminut hovioikeudessa esittelijänä, eli tutkinut ja esitellyt käräjäoikeuden valituksenalaisia tuomioita ja päätöksiä sekä itse toiminut oikeuden puheenjohtajana ja ratkaissut asioita käräjäoikeudessa käräjänotaarina.

Vahvin osaamiseni on rikosasioissa, joita olen hoitanut tai käsitellyt yhtä lukuunottamatta kaikissa tehtävissäni ja intohimoni onkin rikosoikeus. Syyttäjänä työn pääpaino oli luonnollisesti rikosasioissa. Julkisen oikeusavustajan tehtävässä käsiteltävien juttujen määrä ja kirjo oli valtava ja tehtävässä minulle kertyikin monipuolista osaamista rikosasioiden lisäksi muun muassa perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa sekä yksityishenkilöiden välisten riitojen ratkaisussa. Monipuolinen kokemukseni sekä asioiden ratkaisupuolesta, että asiakastyöstä on antanut hyvän pohjan toimia pesänjakajana ja uskottuna miehenä erilaisissa jakotilanteissa.

Riita-asioiden hoidossa pyrin siihen, että asia tulee ratkaistua paitsi asiakkaan kannalta parhain päin myös turhaa riitelyä välttäen ja suosinkin tuomioistuinsovittelua asioissa, joissa se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa käsittelin ja valmistelin kansaneläkelaitoksen päätöksistä tehtyjä valituksia muun muassa työkyvyttömyyseläkkeitä koskien ja avustankin mielelläni myös vakuutusoikeusasioissa.

Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy
asianajaja, varatuomari
10/2016 -

Turun hovioikeus
esittelijä
09/2015 - 07/2016

Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto
julkinen oikeusavustaja
05/2014 - 08/2015

Hyvinkään käräjäoikeus
käräjänotaari
05/2013 - 04/2014

Kanta-Hämeen syyttäjänvirasto
kihlakunnansyyttäjä
09/2012 - 04/2013

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
esittelijä
01/2012 - 08/2012

Länsi-Suomen syyttäjänvirasto
kihlakunnansyyttäjä
11/2011 - 12/2011

Länsi-Suomen syyttäjänvirasto
kihlakunnansyyttäjä
08/2011 - 09/2011

emmi_peippo_kuva.jpg

OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Emmi Peippo

pink_line.png