Asiakirjojen laatiminen

 • sovintosopimukset
 • velkakirjat
 • lahjakirjat
 • kauppakirjat
 • vuokrasopimukset
 • työsopimukset
 • testamentit
 • edunvalvontavaltuutukset
 • perukirjat
 • perinnönjakosopimukset
 • elatussopimukset
 • lapsen huoltosopimukset
 • lapsen tapaamisoikeussopimukset
 • avioehtosopimukset
 • ositussopimukset
 • omaisuuden erottelusopimukset

Meiltä saat asiantuntevan avustajan kaikenlaisiin toimeksiantoihin asiakirjojen laatimisesta oikeudenkäyntiavustajaan. Kokeneet asianajajajamme toimivat myös pesänjakajina tarvittaessa niin osituksissa kuin perinnönjaoissa. Lue lisää palveluistamme sivuiltamme sekä blogistamme.

Miksi teettää asiakirja asiantuntijalla?

Oikeudellisten asiakirjojen laatiminen on viisasta antaa asiantuntijan tehtäväksi. Asiakirjan laatiminen sinänsä voi olla yksinkertaista, mutta kaikkien asiaan vaikuttavien seikkojen huomioon ottaminen voi olla maallikolle haastavaa. Tämä koskee esimerkiksi testamentteja. Edelleen, ollakseen päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia, on osa sopimuksista rekisteröitävä maistraatissa (kuten avioehtosopimus) tai vahvistettava sosiaaliviranomaisilla (kuten sopimus lapsen huollosta).

ASIAKIRJAN LAATIMISEN HYÖDYT

Myös asiasta, josta ei ole riitaa, on syytä sopia kirjallisesti. Esimerkiksi omaisuuden tultua osituksessa sovinnollisesti jaetuksi, on syytä kaiken varalta laatia ositussopimus, jossa mainitaan osituksen tulleen kaikilta osin toimitetuksi ja ettei kummallakaan ole mitään vaatimuksia asiassa ositussopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

Kirjallisten sopimusten ja yleisimminkin asiakirjojen suurin hyöty on luonnollisesti siinä, että niiden laatimisella välttää myöhemmin erimielisyydet siitä mitä on sovittu, ja mahdollisesti myös kalliiksi tulevat riidat. On huomattavasti tehokkaampaa vedota kirjalliseen sopimukseen kuin pelkkään muistinvaraiseen mielikuvaan jostakin sovitusta asiasta, sillä sellainen voidaan aina kiistää. Kirjallisella sopimuksella myös varmistetaan se, että molemmat sopijaosapuolet ovat ymmärtäneet saman asian samalla tavalla.