Mitä lakimiehen apu maksaa? 

Tuntiveloituksemme tavanomaisista toimenpiteistä on 200 euroa + alv 24 %. Mikäli alustava yhteydenotto ei johda toimeksiantoon, emme laskuta siitä erikseen. 

Ennen kuin päätät tuletko asiakkaaksemme, keskustelemme mielellämme kanssasi siitä, mitä asian antaminen lakimiestemme hoidettavaksi sinulle taloudellisesti merkitsisi. Selvitämme kaikissa tapauksissa mahdollisuutesi joko maksuttoman oikeusavun tai vakuutusyhtiön oikeusturvavakuutuksen hyödyntämiseen. Hoidamme myös puolestasi oikeusapupäätöksen tai oikeusturvapäätöksen hakemisen. Annamme kysyttäessä hinta-arvion toimeksiannon suorittamiseksi ja selostamme tyhjentävästi sen, mistä kulumme koostuvat. Autamme sinua kuluriskin arvioimisessa ja kerromme, miten oikeudenkäyntikulut jakautuvat erilaisissa tapauksissa.

Noudatamme veloitusperusteissamme Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohjetta, johon voit tutustua tarkemmin tästä.

Mahdollisuus kokonaan tai osittain maksuttomaan oikeudenkäyntiin

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisen oikeudenkäynnistä tai sovintoneuvottelujen käymisestä johtuvat lakimiesavun käyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Vakuutukseen liittyy omavastuu, joka on yleensä 15 % kuluista, kuitenkin vähintään 200 euroa vakuutuksesta riippuen. Tällä hetkellä yleisin enimmäiskorvaus on 8 500 euroa oikeudenkäyntiä kohden. Oikeusturvavakuutus sisältyy melkein kaikkiin kotivakuutuksiin. Oikeusturvavakuutuksesta voit saada korvausta vakuutusehdoistasi riippuen esimerkiksi rikosasian asianomistajana tai riita-asian osapuolena. 

Julkisen oikeusavun eli valtion varoista korvattavan oikeudenkäynnin tarkoitus on mahdollistaa lakimiesavun käyttäminen tapauksissa, joissa sinulla ei ole oikeusturvavakuutusta tai muuten taloudellista mahdollisuutta itse maksaa tarvitsemaasi oikeudellista apua. Oikeusapua voi saada joko kokonaan tai osittain ilman omavastuuosuutta*. Ilman taloudellista selvitystä oikeusapua annetaan henkilöille, jotka ovat joutuneet vakavan väkivaltarikoksen tai seksuaalirikoksen uhreiksi. Myös rikosasian vastaajalle voidaan tietyin edellytyksin määrätä puolustaja hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta, ja tällöin puolustajan palkkio maksetaan ensisijaisesti valtion varoista. Oikeusapuun oikeutettu henkilö saa itse valita, käyttääkö hän asiansa hoitamisessa yksityistä asianajajaa, luvan saanutta oikeudenkäyntiasiamiestä vai oikeusaputoimistossa työskentelevää julkista oikeusavustajaa.

*Oikeusavun myöntämisperusteista ja omavastuun määräytymisestä voit lukea lisää tästä.