Asianajotoimistomme sijaitsee Eerikinkadun ja Sairashuoneenkadun kulmassa, eli Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ja Turun poliisilaitoksen välittömässä läheisyydessä.

Käyntiosoitteemme on Eerikinkatu 41, 20100 Turku.

Toimistomme edustalla on runsaasti paikoitustilaa autoille. Turun julkisen liikenteen busseilla numerolla 1 (kauppatori – satama) ja numeroilla 50, 51, 53 ja 54 (kauppatori – Hirvensalo) pääset myös perille. Lähimmät bussipysäkit on merkitty oheiseen karttaan.

vuoriotoivonen_logo.png


Toimisto/ Emmi peippo

OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

puh. 045 7870 2750

emmi.peippo (at) vuoriotoivonen.fi

meri_vuorio_round.png

Meri Vuorio

asianajaja, varatuomari

puh. 045 7870 2751

meri.vuorio (at) vuoriotoivonen.fi

leena_toivonen_round.png

Leena Toivonen

asianajaja, varatuomari

puh. 045 7870 2752

leena.toivonen (at) vuoriotoivonen.fi


Voit ottaa yhteyttä myös oheisella yhteydenottolomakkeella

Käsittelemme kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti.
Vastaamme tiedusteluusi mahdollisimman pian. Vastaus yhteydenottopyyntöön on maksuton. 

 

Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
ASIANAJOTOIMISTO VUORIO & TOIVONEN OY
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy 
Eerikinkatu 41, 20100 Turku 

toimisto@vuoriotoivonen.fi

 

2.Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy:n asiakasrekisteri, johon kuuluvat Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy:n asiakkaat.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään soveltuvan lainsäädännön edellytysten mukaisesti
Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan
antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen, uusien
toimeksiantojen vastaanottaessa esteellisyyksien selvittämiseen, asiakasviestintään, markkinoinnin
suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä palvelun ja
liiketoiminnan kehittämiseen ja muita vastaavia käyttötarkoituksia varten.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä asiakkaista.
Henkilöön, asiakassuhteen hoitamiseen ja asialliseen yhteyteen liittyviä tietoja, muun muassa:
• nimi, osoite, henkilötunnus
• asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
• yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö
• yhteystiedot; mm. sähköpostiosoite, puhelinnumero ja www-sivujen osoite
• laskutustiedot
• suoramarkkinointikiellot
• asiakassuhteen viestintään liittyvä historia (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), mahdollisetreklamaatiot
• toimeksiannon hoitamista varten kerätty tai tuotettu aineisto

5. Henkilötietojen käsittely ja profilointi
Rekisterinpitäjä ei käytä automaattista päätöksentekoa, kuten automaattista profilointia, osana henkilötietojen
käsittelytoimintaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja viranomaisläheistä toimeksiannon solmimisen ja
muun asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa sekä asiakastapahtumissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisteritietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön mukaisissa rajoissa, muutoin
tietoja ei luovuteta kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Pyydettäessä ja lain näin edellyttäessä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja saavat käyttää vain toimeksiannon hoitamiseen osallistuvat henkilöt. Henkilötietoja käsittelevällä
henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.
Tietovälineiden, joilla henkilötietoja käsitellään, turvallinen huolto ja hävittäminen, takaavat sen, ettei
henkilötietoja päädy luvattomasti kolmansille osapuolille. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin
rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palvelinympäristö on suojattu salasanoilla
ja asianmukaisella palomuurilla. Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne kulkee
salattuna. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla
ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla.

10. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoituksen perusteella tai kuin
sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta
riippuen.

11.Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joita koskevat pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjälle.
Kaikki pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä seuraavaan osoitteeseen:
Asianajotoimisto Vuorio & Toivonen Oy, Eerikinkatu 41, 20100 Turku 

Asiakkaalla on
Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Tiedot luovutetaan
asiakkaalle tarvittaessa kirjallisesti.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja
on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin (mm. soitto, painettu suoramarkkinointi,
tekstiviesti ja sähköposti).
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.